Over de NVNA

Bestuur
Voorzitter: drs. W.B.L. van den Bossche
Secretaris: drs. V. Visser
Penningmeester: dr. J.T.J.M. van Dijck 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van de 2-jaarlijkse landelijke opleidingsdagen (de ‘AIOS’ dagen) en onderhoudt nauw contact met het bestuur van de NVvN en het Concilium. Tevens zitten zij in de plenaire visitatie commissie van de NVvN en nemen zitting in de Ledenraad van de de Jonge Specialist.

Er geldt geen vaste bestuursperiode. Vacant gekomen functies worden middels stemming onder alle leden van de NVNA telkens opnieuw ingevuld.